Indkøbsvogn

Indkøbsvognen er tom

×

Default welcome msg!

WAIS-IV

Wechsler Adult Intelligence Scale – Fourth Edition

David Wechsler

Testtype: Test til vurdering af intelligens og kognitive funktioner hos unge og voksne
Sprogversion: Dansk version, 2011
Aldersinterval: 16–90 år
Administrering: Individuel
Tidsforbrug: 60–80 minutter
Kompetencekrav: Psykolog

WAIS-IV er den fjerde, reviderede version af denne klassiske Wechsler-skala til vurdering af unges og voksnes kognitive evner. WAIS-IVs struktur er fornyet for bedre at afspejle aktuel forskning og praksis. Nye delprøver er kommet til, bl.a. for at give bedre mål for arbejdshukommelse, forarbejdningshastighed og "fluid reasoning".
WAIS-IVs struktur er baseret på en inddeling af de ti kernedelprøver og fem supplerende delprøver i fire indeks: Verbal Forståelse (VFI), Perceptuel Ræsonnering (PRI), Arbejdshukommelse (AI) og Forarbejdningshastighed (FI).

  • VFI består af kernedelprøverne Ligheder, Ordforråd og Information samt den supplerende delprøve Omtanke.
  • PRI består af kernedelprøverne Blokmønstre. Matricer og Visuelle puslespil samt de supplerende delprøver Figurvægte og Billedfuldendelse.
  • AI Består af kernedelprøverne Talspændvidde og Regning samt den supplerende delprøve Bogstav-tal rangordning.
  • FI består af kernedelprøverne Symbolsøgning og Kodning samt den supplerende delprøve Udstregning.

Derudover kan man, som tidligere, beregne IK for hele skalaen (HIK) og det supplerende mål, General Ability Index (GAI). GAI er et sammensat mål for kognitive evner, som er mindre sensitiv for indflydelse fra arbejdshukommelse og forarbejdningshastighed end HIK. På samme måde som i WISC-IV er man i WAIS-IV gået bort fra den todelte Verbal- og Performance-IK opdeling. En nyhed i WAIS-IV er, at man kan beregne forskellige processcorer for delprøverne Blokmønstre, Talspændvidde og Bogstav-tal rangordning. Disse processcorer giver information om hvilke kognitive processer, som bidrager til præstationen på de respektive delprøver.

Dansk tilpasning

Den danske version af WAIS-IV har skandinaviske normer.

Kurser i WAIS-IV for psykologer

Information om WAIS-IV kurser finder du hos Palle Møller Pedersen www.neuropsykolog.dk/kurser.html eller kontakt Peter Jørgensen Krag Ph.D., specialpsykolog, specialist i psykoterapi og supervision via psykologkursus@gmail.com.

Filer til download

For effektiv og korrekt scoring tilbydes et scoringsprogram. Råscorer på delprøveniveau genererer skalerede scorer, indeks- og IK-scorer med konfidensinterval, percentiler, diskrepansanalyser og grafisk scoreprofil m.m. Vi erstatter ikke bortkomne scoringsprogrammer.

Systemkrav: Windows XP eller senere versioner af Windows.

Download brugervejledningen til WAIS-IV scoringsprogrammet ››

Findes som enkeltbrugerlicens og storbrugerlicens.

Availability: På lager

Bestil WAIS-IV

311010
WAIS-IV Komplet
Vejledning Del 1, Vejledning Del 2, Technical and Interpretiv Manual (Wechsler, 2008), Stimulusbog 1, Stimulusbog 2, Scoringsnøgler, Registreringsskema 25 stk*, Opgavehæfte 1, 25 stk*, Opgavehæfte 2, 25 stk*, Testmateriale. Alle testmaterialer er pakket i en taske.Bemærk: scoringsprogram indgår ikke

Pris 14.990 DKK

311050
WAIS-IV Scoringsprogram

Pris 5.970 DKK

311030
WAIS-IV Vejledning del 1

Pris 1.435 DKK

311031
WAIS-IV Vejledning del 2

Pris 1.575 DKK

311020
WAIS-IV Registreringsskema, 25 stk.*

Pris 850 DKK

311021
WAIS-IV Opgavehæfte 1, 25 stk.*
Symbolsøgning og Kodning

Pris 720 DKK

311022
WAIS-IV Opgavehæfte 2, 25 stk.*
Udstregning

Pris 580 DKK

Alle priser er ekskl. Moms.
* Forbrugsmateriale