Indkøbsvogn

Indkøbsvognen er tom

×

Default welcome msg!

RBANS

Repeatable Battery for the Assessment of Neuropsychological Status

Christopher Randolph, 1998

Testtype: Screening af kognitive funktioner
Sprogversion: Dansk version, 2013
Aldersinterval: 20–89 år
Administrering: Individuel
Tidsforbrug: 20–30 minutter
Kompetencekrav: Læge, Psykolog

Repeatable Battery for the Assessment of Neuropsychological Status – RBANS (Randolph, 1998) er et kort, individuelt administreret screeningbatteri for personer i alderen 20–89 år. RBANS måler opmærksomhed, verbale funktioner, visuospatiale funktioner samt umiddelbar og forsinket hukommelse. Udviklingen af RBANS er baseret på klinisk erfaring og forskning i måling af individuelle neurokognitive funktionsområder.

Testen består af 12 delprøver (samt en supplerende delprøve), der kan administreres på 20–30 minutter. RBANS har skandinaviske normer, som blev indsamlet i 2012 blandt 454 personer i Danmark, Norge og Sverige. RBANS måler kognitive funktioner inden for flere områder og kan anvendes som en selvstændig test eller som en indledende screening for at vurdere om en mere omfattende neuropsykologisk udredning er nødvendig.

På hospitalsafsnit kan RBANS anvendes ved mistanke om hukommelsesproblemer eller demens hos patienter og ved vurdering af andre følger efter apopleksi eller traumatisk hjerneskade. RBANS kan også anvendes ved psykiatriske udredninger og som del af rehabiliteringsforløb. RBANS findes således i to parallelversioner (A og B), hvilket muliggør opfølgningstest, for eksempel når man vil følge en sygdoms progression eller bedring (bemærk at alle delprøver fra RBANS version A indgik i normeringen mens delprøven Ordmobilisering indgik fra version B).

RBANS er designet til også at kunne administreres af andre faggrupper end de som omfattes af kompetencekravene til køb af testen. Således vil andre relevante fagpersoner som har erfaring med administrering af test og rating skalaer – så som sygeplejersker i hukommelsesklinikker – kunne administrere testen selvstændigt for derefter at tolke resultaterne i samarbejde med en læge eller en psykolog.

Normer på delprøveniveau

Der findes også normer på delprøveniveau tilgængelige for RBANS
I den danske vejledning til RBANS findes information omkring tolkning af scorerne på indeksniveau. Årsagen til at analyser af RBANS-resultater primært udføres på overordnet indeksniveau er, at jo flere items der bidrager til en score, jo bedre afspejles den egenskab som bliver målt. Reliabiliteten øges og målefejlen mindskes.

Men hvis der forekommer store forskelle mellem resultater på delprøver, der bidrager til et indeks, eller hvis der forekommer store forskelle mellem resultater på forskellige indeks, kan det være relevant, at kigge nærmere på, hvordan testpersonen har præsteret på de enkelte delprøver. Dette kan give et bedre indblik i personens styrker og svagheder og øge forståelsen for hans eller hendes fungeren i hverdagen og kan give yderligere grundlag for planlægning af eventuel behandling.

Her kan du hente retningslinjer for tolkning samt normtabeller til delprøverne i RBANS ››

Filer til download

Availability: På lager

Bestil RBANS

327310
RBANS Komplet
Vejledning, Stimulusbog A, Stimulusbog B, Registreringsskema A, 25 stk.*, Registreringsskema B, 25 stk.*, Opgavehæfte A, 25 stk.*, Opgavehæfte B, 25 stk.*, Coding Scoring Template Record Form A, Coding Scoring Template Record Form B, Taske

Pris 3.905 DKK

327330
RBANS Vejledning

Pris 1.045 DKK

327320
RBANS Registreringsskema A, 25 stk.*

Pris 1.030 DKK

327322
RBANS Opgavehæfte A, 25 stk.*

Pris 705 DKK

327321
RBANS Registreringsskema B, 25 stk.*

Pris 1.030 DKK

327323
RBANS Opgavehæfte B, 25 stk.*

Pris 705 DKK

Alle priser er ekskl. Moms.
* Forbrugsmateriale