Administrere Sensory Profile 2 digitalt i Q-global

Sensory Profile 2 indeholder information, der er vigtig for at forstå et barns sensoriske bearbejdningsmønster – hvilke sanseoplevelser vedkommende undgår, er særligt følsom over for eller ligefrem opsøger. Ud fra resultaterne er det muligt at planlægge en eventuel intervention. SP 2 er nu tilgængelig på Q-global. Q-global er en online platform, hvor man kan administrere og score skalaerne og generere rapporter.

Læs mere og bestil SP2 ››