Indkøbsvogn

Indkøbsvognen er tom

×

Default welcome msg!

WNV

Wechsler Nonverbal Scale of Ability

David Wechsler & Jack A. Naglieri, 2006

Testtype: Ikke-verbal test til vurdering af kognitiv funktion hos børn og unge
Sprogversion: Dansk version, 2009
Aldersinterval: 4–21 år
Administrering: Individuel
Tidsforbrug: 15–45 minutter
Kompetencekrav: Cand.pæd. i pædagogisk psykologi, Psykolog

Wechsler Nonverbal Scale of Ability (WNV) er en individuelt administreret, klinisk test, som anvendes til vurdering af generelle kognitive evner hos børn og unge i alderen 4:0–21:11 år. WNV indeholder udelukkende ikke-verbale delprøver, men bibeholder det traditionelle format hvad angår tolkningsniveauer i Wechsler skalaerne og genererer både resultater for de enkelte delprøver og en samlet IK-score for Hele skalaen.

WNV anvender billedinstruktioner samt demonstrations- og øvelsesopgaver til alle delprøver, så testpersonen forstår opgaven i en delprøve, før den administreres. Alle opgaver kan gives uden mundtlig instruktion og uden krav til mundtlige svar, hvilket er særligt relevant, hvis man arbejder med personer med anden kulturel baggrund, personer med sprogforstyrrelser, personer med diagnoser indenfor autismespektret eller personer som er døve eller hørehæmmede.

WNV består af to testbatterier: ét til aldersgruppen 4:0–7:11 og ét til aldersgruppen 8:0–21:11.

  • Til aldersgruppen 4:0–7:11 indgår delprøverne: Matricer, Kodning A, Puslespil og Genkendelse.
  • Til aldersgruppen 8:0–21:11 indgår delprøverne: Matricer, Kodning B, Spatial spændvidde og Billedordning. Begge aldersversioner kan administreres i forkortede udgaver med to delprøver.

Dansk tilpasning

Den danske version udgøres af en oversættelse af administreringsvejledningen, registreringsskemaet og svarhæftet. I øvrigt indgår amerikansk originalmateriale. Samtlige data er amerikanske.

 

For at øge forståelsen af, hvad en intelligenstest egentlig er, og hvorfor det er en god idé at tage den, er der udarbejdet informationsmateriale på 20 forskellige sprog. Teksterne giver en kortfattet beskrivelse af intelligenstesten, formålet med en sådan test samt testadministreringen. Informationsmaterialet er formuleret, så det henvender sig til testpersonen, men hvis testpersonen er et barn, bør det også gives til forældre eller omsorgspersoner.

Availability: På lager

Bestil WNV

310910
WNV Komplet
Dansk vejledning, Technical and Interpretive Manual, Stimulusbog, Scoringsnøgler, Registreringsskema, 25 stk.*, Svarhæfte, 25 stk.*, Testmateriale, Taske

Pris 13.910 DKK

310930
WNV Vejledning

Pris 1.005 DKK

310920
WNV Registreringsskema, 25 stk.*

Pris 910 DKK

310921
WNV Svarhæfte, 25 stk.*

Pris 530 DKK

Alle priser er ekskl. Moms.
* Forbrugsmateriale