Indkøbsvogn

Indkøbsvognen er tom

×

Default welcome msg!

CTQ

Childhood Trauma Questionnaire - A Retrospective Self-Report

David P. Bernstein & Laura Fink

Testtype: Selvrapporteringsskema til retrospektiv vurdering af traumer
Sprogversion: Dansk version, 2011
Aldersinterval: 12 år og opefter
Administrering: Individuel eller gruppe
Tidsforbrug: 5–10 minutter
Kompetencekrav: Læge, Psykolog

Childhood Trauma Questionnaire (CTQ) anvendes til at identificere forskellige former for overgreb og omsorgssvigt i barndommen i fem kliniske skalaer: Følelsesmæssige overgreb, Fysiske overgreb, Seksuelle overgreb, Følelsesmæssigt omsorgssvigt og Fysisk omsorgssvigt. Hver skala består af fem udsagn og personen tager stilling til hvor ofte forekommende det som beskrives var under opvæksten på en femtrinsskala. På denne måde vurderes dels forskellige former for overgreb og omsorgssvigt, dels alvorsgraden i dem. Ud over de fem kliniske skalaer findes en validitetsskala, som er konstrueret til at opdage eventuel Minimering/Benægtelse af problemer i barndommen. Denne skala består af tre udsagn. Totalt set består CTQ af 28 udsagn.

Screeningen er anvendelig inden for et bredt spektrum af psykiske symptomer og vanskeligheder, herunder PTSD, depression, angst, personlighedsforstyrrelser og seksuelle forstyrrelser.

Tolkning af resultatet fra CTQ foretages for de fem kliniske skalaer ud fra fire kategorier af alvorsgrad, baseret på cut-off værdier i normalpopulationen. Råscorer fra de fem kliniske skalaer kan endvidere jævnføres med data fra forskellige kliniske grupper (svensk data).

I vejledningen præsenteres det teoretiske grundlag for skalaerne, det danske afprøvningsarbejde samt anvisninger for administrering, scoring og tolkning. Derudover præsenteres der også tre casebeskrivelser, som illustration til hvordan testresultaterne kan tolkes, samt et afsnit omhandlende hvordan resultater fra CTQ kan ligge til grund for udformningen af behandlingsplaner. Slutteligt præsenteres et afsnit omhandlende hvorledes CTQ kan anvendes til unge.

Dansk tilpasning

Dansk normalpopulationsdata er indsamlet i 2011.

Availability: På lager

Bestil CTQ

334010
CTQ Komplet
Dansk Vejledning, Selvrapportering, 25 stk.*

Pris 2.005 DKK

334030
CTQ Dansk Vejledning

Pris 1.205 DKK

334020
CTQ Selvrapportering, 25 stk.*

Pris 1.000 DKK

Alle priser er ekskl. Moms.
* Forbrugsmateriale