Indkøbsvogn

Indkøbsvognen er tom

×

Default welcome msg!

Sensory Profile 2

Winnie Dunn (2014)

Testtype: Rating skalaer til vurdering af sensorisk bearbejdning
Sprogversion: Dansk version, 2016
Aldersinterval: 0 måneder til 14:11 år
Administrering: Spørgeskemaer til interview og selvudfyldelse.
Tidsforbrug: 15–30 minutter afhængigt af den valgte skemaversion
Kompetencekrav: Audiologopæd, Aut. Psykolog, Ergoterapeut, Fysioterapeut, Logopæd, Læge, Tale-høre lærer, Talepædagog

SP2 indeholder information, der er vigtig for at forstå et barns sensoriske bearbejdningsmønster – hvilke sanseoplevelser vedkommende undgår, er særligt følsom over for eller ligefrem opsøger. Ud fra resultaterne er det muligt at planlægge en eventuel intervention, hvilket i mange kliniske sammenhænge er vigtigt, for at man kan støtte barnet, så det kan fungere optimalt i hverdagen. Resultaterne kan også bidrage med indsigt i udredninger, hvor man har mistanke om ADHD/hyperkinetiske forstyrrelser eller autismespektrumforstyrrelser. Sensory Profile 2 bygger på Winnie Dunns model for sensorisk bearbejdning ››

Sensory Profile 2 består af fire rating skalaer:

 • Infant Sensory Profile 2 består af 25 udsagn, der besvares af forældre eller omsorgspersoner med børn i alderen 0–6 måneder.
 • Toddler Sensory Profile 2 består af 54 udsagn, der besvares af forældre eller omsorgspersoner med børn i alderen 7–35 måneder.
 • Child Sensory Profile 2 består af 86 udsagn, der besvares af forældre eller omsorgspersoner med børn i alderen 3–14 år.
 • School Companion Sensory Profile 2 består af 44 udsagn, der besvares af pædagoger og lærere med børn og elever i alderen 3–14 år.

Revideringen er en sammensætning af alle de tidligere versioner for børn (ikke adult/adolescent). Se en sammenligning her ››

Scoreprofil

Resultatet fra Infant-versionen præsenteres som en total råscore. Den samlede råscore markeres inden for et score interval, som kan udtrykkes med deskriptive beskrivelser: I meget mindre grad end de fleste andre, I mindre grad end de fleste andre, Svarende til størstedelen af andre, I større grad end de fleste andre, I meget større grad end de fleste andre. De tilsvarende percentilværdier kan også noteres.

Resultater fra Toddler-versionen præsenteres på 3 forskellige måder, som kan udtrykkes med deskriptive beskrivelser: I meget mindre grad end de fleste andre, I mindre grad end de fleste andre, Svarende til størstedelen af andre, I større grad end de fleste andre, I meget større grad end de fleste andre. De tilsvarende percentilværdier kan også noteres.

 • I kvadranterne: Sansesøgende, Sensorisk skyhed, Sensorisk følsom og Nedsat registrering.
 • I de sensoriske dele: Generel bearbejdning af indtryk, Bearbejdning af høre- og lydindtryk, Bearbejdning af synsindtryk, Bearbejdning af føle- og berøringsindtryk, Bearbejdning af balance- og bevægelsesindtryk, Bearbejdning af sanseindtryk i og omkring munden.
 • I adfærdsdelen: Adfærd relateret til bearbejdning af sanseindtryk.

Resultater fra Child-versionen præsenteres på 3 forskellige måder, som kan udtrykkes med deskriptive beskrivelser: I meget mindre grad end de fleste andre, I mindre grad end de fleste andre, Svarende til størstedelen af andre, I større grad end de fleste andre, I meget større grad end de fleste andre. De tilsvarende percentilværdier kan også noteres.

 • I kvadranterne: Sansesøgende, Sensorisk skyhed, Sensorisk følsom og Nedsat registrering.
 • I de sensoriske dele: Bearbejdning af høre- og lydindtryk, Bearbejdning af synsindtryk, Bearbejdning af føle- og berøringsindtryk, Bearbejdning af balance- og bevægelsesindtryk, Udholdenhed muskelspænding relateret til bearbejdning af sanseindtryk, Bearbejdning af sanseindtryk i og omkring munden.
 • I adfærdsdelene: Adfærd relateret til bearbejdning af sanseindtryk, Følelsesmæssige og sociale reaktioner relateret til bearbejdning af sanseindtryk, Opmærksomhed på baggrund af bearbejdning af sanseindtryk.

Resultater fra School-versionen præsenteres på 4 forskellige måder, som kan udtrykkes med deskriptive beskrivelser: I meget mindre grad end de fleste andre, I mindre grad end de fleste andre, Svarende til størstedelen af andre, I større grad end de fleste andre, I meget større grad end de fleste andre. De tilsvarende percentilværdier kan også noteres.

 • I kvadranterne: Sansesøgende, Sensorisk skyhed, Sensorisk følsom og Nedsat registrering.
 • I de sensoriske dele: Bearbejdning af høre- og lydindtryk, Bearbejdning af synsindtryk, Bearbejdning af føle- og berøringsindtryk, Bearbejdning af balanceog bevægelsesindtryk.
 • I adfærdsdelen: Adfærd relateret til bearbejdning af sanseindtryk.
 • I skolefaktorerne: Skolefaktor 1 - denne skolefaktor afspejler elevens behov for støtte i indlæringssituationer, Skolefaktor 2 - denne skolefaktor afspejler elevens opmærksomhed i indlæringssituationer, Skolefaktor 3 - denne skolefaktor afspejler hvordan eleven tolererer sanseindtryk i indlæringssituationer, Skolefaktor 4 - denne skolefaktor afspejler graden med hvilken eleven deltager i indlæringssituationer.

Dansk tilpasning

Den danske version af SP2 er resultatet af et skandinavisk udviklingsprojekt. Spørgeskemaet for omsorgspersoner (Child-versjonen) blev besvaret af 729 forældre i Danmark, Norge og Sverige, mens der til spørgeskemaet for lærere (School Companion) kun blev indsamlet data i Danmark, hvor 240 lærere besvarede spørgeskemaet. Der er ikke indsamlet skandinaviske data for Toddler og Infant skalaerne, her anvendes amerikanske normer.

Som del af dataindsamlingen blev der også indsamlet data i to grupper: 41 omsorgspersoner til børn med ADHD-diagnoser og 56 omsorgspersoner til børn med autisme besvarede Child-versionen.

Sensory Profile 2 Kursus

Pearson Assessment afholder ikke selv kurser i Sensory Profile 2, men henviser til børnespecialisterne: www.bornespecialisterne.dk ››

Filer til download

SP2 Figur DK (80.72 KB) Download

Online administrering, scoring og rapportgenerering med Q-global

Q-global er en online platform, hvor man kan administrere og score skalaerne og generere rapporter. Online løsningen indebærer, at du altid har adgang til scoringsprogrammet uden at skulle installere programmet lokalt først. Det kræver kun et selvvalgt brugernavn og adgangskode at logge ind. Af sikkerhedshensyn skal adgangskoden ændres hver 90. dag. Det er ikke nødvendigt at angive testpersoners navne, når de oprettes, da man i stedet kan anvende et selvvalgt ID-nummer. Q-global data gemmes i Canada, og al forbindelse til online platformen er krypteret.

Sensory Profile 2 på Q-global

Ud over håndscoring af SP2 i papirform findes yderligere tre måde at administrere skalaerne digitalt i Q-global:

 • Fjernadministrering: Send en e-mail invitation med et link til respondenten via Q-global. E-mailen kan redigeres som man ønsker før den sendes. Angiv dine kontaktoplysninger i tilfælde af at respondenten skulle have nogen spørgsmål.
 • Skærmadministrering: Bed respondenten om at besvare skemaet på stedet via en computer med internetforbindelse. Man kan imens være hos barnet og evt. udføre andre dele af den igangværende udredning.
 • Skærmadministrering med støtte. Man kan hjælpe respondenten med at besvare spørgsmålene i de tilfælde, hvor det bedømmes, at han eller hun ikke har de nødvendige sproglige forudsætninger for at kunne forstå indholdet i skemaets udsagn.

Efter administrering genereres en rapport, se en mere detaljeret beskrivelse af indholdet af rapporten under fanebladet Beskrivelse.

Systemkrav for SP2 administrering og scoring på Q-global ››

Bestilling af Sensory Profile 2

For at få adgang til Sensory Profile 2 på Q-global, bestilles produktet som sædvanligt i e-handlen. Personen, som opfylder kompetencekravet for bestilling i e-handlen, modtager en e-mail, hvor han eller hun kan oprette et personlig brugernavn og adgangskode på Q-global. Bemærk, at de samme kompetencekrav gælder for Q-global som for SP2. Systemet kræver - som en sikkerhedsfunktion - at adgangskoden ændres hver 90. dag.

Bemærk, at hvis brugeren allerede har adgang til Q-global, så knyttes SP2-licensen til den eksisterende konto.

Download en kort beskrivelse af hvordan du kommer i gang på Q-global og hvordan du genererer en rapport ››

Q-global Brugervejledning ››

Availability: På lager

Bestil Sensory Profile 2

327910
Sensory Profile 2 Komplet
Sensory Profile 2 User´s Manual, Dansk vejledningssupplement, Infant Sensory Profile 2, 25 st*, Toddler Sensory Profile 2, 25 st*, Child Sensory Profile 2, 25 st* samt School Companion Sensory Profile 2, 25 st*, Taske

Pris 3.365 DKK

327920
Infant Sensory Profile 2, 25 st*

Pris 660 DKK

327921
Toddler Sensory Profile 2, 25 st*

Pris 660 DKK

327922
Child Sensory Profile 2, 25 st*

Pris 660 DKK

327923
School Companion Sensory Profile 2, 25 st*

Pris 660 DKK

327931
Sensory Profile 2 Dansk vejledningssupplement

Pris 475 DKK

827930-3
Sensory Profile 2 User´s Manual

Pris 1.685 DKK

327950
Sensory Profile 2 Administrering & scoring – 25 resultatrapporter
Digital administrering, scoring og resultatsammenfatning på Q-global.

Pris 530 DKK

327951
Sensory Profile 2 Scoring – Licens 1 år
Licens for én bruger på Q-global. Scoring og resultatsammenfatning af spørgeskemaer som er administreret med papir og blyant.

Pris 530 DKK

Alle priser er ekskl. Moms.
* Forbrugsmateriale