Indkøbsvogn

Indkøbsvognen er tom

×

Default welcome msg!

BASC-3

Behavior Assessment System for Children, Third Edition

Cecil R. Reynolds, Randy W. Kamphaus, 2015

Testtype: Vurderingsskalaer, der har til formål at give et billede af forskellige typer adfærd, tanker og følelser hos børn og unge.
Sprogversion: Dansk version, 2019
Aldersinterval: 6–19 år
Administrering: Online, individuell
Tidsforbrug: 20–40 minutter
Kompetencekrav: Aut. Psykolog, Læge, Psykolog

BASC-3 består af en række vurderingsskalaer, der, ved at integrere information og perspektiver fra flere kilder, har til formål at give et både bredt og detaljeret billede af forskellige typer adfærd, tanker og følelser hos børn og unge. Den danske version af BASC-3 består af tre forskellige vurderingsskalaer; Selvvurdering for aldersgruppen 8–19 år, samt Lærervurdering og Forældrevurdering for aldersgruppen 6–19 år. Fokus ligger på problemadfærd og forskellige former for psykiatriske problematikker, men barnets/den unges ressourcer og styrker belyses også. BASC-3 bygger på den grundlæggende idé om triangulering, det vil sige indsamling og integrering af information fra forskellige respondenter.

Områderne som skalaen måler er blandt andet:

 • Aggression
 • Depression
 • Hyperaktivitet
 • Tilpasningsevne
 • Kommunikation
 • Sociale færdigheder
 • Eksekutiv funktion
 • Vredeshåndtering
 • Følelsesmæssig selvkontrol
 • Negative følelser
 • Sociale udviklingsforstyrrelser

BASC-3 er enkel at administrere via vår digitale plattform – Q-global. Resultatsammenfatningen gør det muligt at sammenligne resultatet mellem ulige respondenter, f.eks. lærere og forældre. Man kan også sammenligne resultatet over tid, for at for eksempel vurdere behandlingseffekter. En anden fordel med den digitale administrering er at man hurtigt får tilgang til testresultatet efter at administreringen er fuldført.

BASC-3 har skandinaviske normer som bygger på et stratifiseret udvalg som afspegler normalpopulationen i Norge, Sverige og Danmark.

Anvendelsesområder
BASC-3 er ideel at anvende i PPR regi, i børne-og ungdomspsykiatrien og hvilket som helst sted, der er behov for en bedre forståelse af børn og unges psykiske trivsel. Eftersom scorerne i BASC-3 er kvantificerede er det mulig at sammenligne testresultater, for eksempel mellem forskellige grupper og mellem før og efter behandling, hvormed vurderingsskemaerne derfor med fordel også kan anvendes indenfor forskning.

Afvigende adfærd og/eller tegn på psykiske vanskeligheder hos børn er en af hovedårsagerne til, at en undersøgelse af barnet iværksættes. Ved hjælp af BASC-3 kan en sådan problematik kortlægges, og svagheder og styrker tydeliggøres. Selvom BASC-3 ikke alene bør ligge til grund for diagnosticering, kan man ved at analysere resultaterne få et dybere indblik i, om problematikken kan forbindes med diagnostiske kriterier i ICD-10 eller DSM-5.

Dansk tilpasning
Skandinaviske normer (6–19 år) samt data fra kliniske grupper; børn med ADHD, børn med autismespektrumforstyrrelser og børn med en adfærdsproblematik.

Vurderingsskalaerne kan administreres på tre måder:

 • Skærmadministrering: Respondenten besvarer vurderingsskalaen direkte på skærmen. Når skalaen er besvaret, kan der genereres en rapport.
 • Fjernadministrering: Brugeren sender en e-mail invitation via Q-global med et link til respondenten. Brugeren får en e-mail, når respondenten har besvaret vurderingsskalaen, og der kan genereres en rapport.
 • Administrering med papir og blyantversion: Respondenten besvarer vurderingsskalaen i en papir og blyant-udgave. Brugeren skal gennemgå den besvarede vurderingsskala og sikre sig, at ingen udsagn er ubesvarede, inden brugeren indtaster besvarelserne manuelt på Q-global, hvorefter der kan genereres en rapport.

Forskellige rapporter:

 • Resultatsammenfatning
 • Flerperspektivrapport (Sammenlign resultaterne mellem flere respondenter)
 • Progressionsrapport (Sammenlign resultaterne over tid)

Q-global Brugervejledning ››

Availability: På lager

Bestil BASC-3

328710
BASC-3 Komplet Kombo
Administrering sker digitalt eller på papir. Indeholder 60 stk. Admin & Scoring + E-manual + Manual (trykt) + 60 vurderingsskemaer (en forpakning af hver)

Pris 6.400 DKK

328760
BASC-3 Komplet Digital
Administrering sker digitalt. Indeholder 60 stk. Admin & Scoring + E-manual

Pris 3.000 DKK

328761
BASC-3 Digital Admin & Scoring på Q-global
10 stk. Digital Admin & Scoring på Q-global

Pris 500 DKK

328730
BASC-3 Manual
Manual (trykt)

Pris 2.050 DKK

328720
BASC-3 Lærerskema Alder 6–11 *
10 stk. Bemærk: Kun digital scoring

Pris 300 DKK

328721
BASC-3 Lærerskema Alder 12–19 *
10 stk. Bemærk: Kun digital scoring

Pris 300 DKK

328722
BASC-3 Forældreskema Alder 6–11 *
10 stk. Bemærk: Kun digital scoring

Pris 300 DKK

328723
BASC-3 Forældreskema Alder 12–19 *
10 stk. Bemærk: Kun digital scoring

Pris 300 DKK

328724
BASC-3 Selvrapporteringsskema Alder 8–11 *
10 stk. Bemærk: Kun digital scoring

Pris 300 DKK

328725
BASC-3 Selvrapporteringsskema Alder 12–19 *
10 stk. Bemærk: Kun digital scoring

Pris 300 DKK

Alle priser er ekskl. Moms.
* Forbrugsmateriale